Ред и условия за приемане на деца в детските градини

Желаещите да кандидатстват за прием на деца в ДЦДГ"Детелина" към МО подават заявление по образец до изпълнителния директор на агенцията на адрес гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, с приложени към него следните документи:

  • копие от акт за раждане на детето;
  • служебна бележка, удостоверяваща месторабота и заемана длъжност (звание на родителя) настойника.

Класирането на децата се извършва от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", въз основа на критерии, утвърдени в Правилника за организацията и дейността на детските градини към МО.

Комисията заседава при наличието на свободни места в съответната детска градина и подадени заявления за приемане на деца.

След издаване на заповед от изпълнителния директор за класираните деца родителите им подават заявление в агенцията или на място в ДЦДГ"Детелина" към МО за потвърждаване на приема.

Заявление за кандидатстване в детските градини може да намерите тук.

След попълване на Заявлението и осигуряване на приложените документи, същото може да се представи и на място в ДЦДГ"Детелина" към МО, гр. Казанлък, ул."Инж.Феликс Вожели" № 1 А, ВФ 22180, втори портал -  КПП 2, намиращ се откъм предприятие "Хидравлика".


Документи на ДДГ "Детелина" към МО


Фотогалерия 2

Принцове и принцеси - ретро снимки

ПРИНЦОВЕ И ПРИНЦЕСИ - https://www.album.bg/cdg/albums/146377/  

Повече

—————


Академия за родители

31.10.2010 23:27

Наръчник за спешна психологична помощ

narachnik_krizisni_situacii.pdf (5,6 MB)

Цялата статия.

—————

31.10.2010 23:23

Общуване с учителите

ОБЩУВАНЕТО С УЧИТЕЛИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.doc (35,5 kB)

Цялата статия.

—————

31.10.2010 23:20

Самосъботиращи се родители

САМОСАБОТИРАЩИ СЕ МОДЕЛИ.doc (63,5 kB)

Цялата статия.

—————

31.10.2010 23:19

Цветни деца

Цветни деца.doc (28 kB)

Цялата статия.

—————

31.10.2010 23:15

Перспективи на комуникацията

перспективи на комуникацията.doc (57 kB)

Цялата статия.

—————

31.10.2010 23:10

40 ценности, които трябва притежава нашето дете

40 ценности.doc (550,5 kB)

Цялата статия.

—————

31.10.2010 23:07

Тръгване на детска градина

Тръгване на детска градина.doc (52 kB)

Цялата статия.

—————

03.04.2010 00:20

Меморандум на едно дете

Memorandum na edno dete.doc (29 kB)

Цялата статия.

—————


За връзка

Държавна детска градина"Детелина" към Министерство на отбраната

град Казанлък, ул. "Инж. Феликс Вожели" № 1 А, Военно формирование 22 180

0431/ 717 71; факс: 0431/ 717 71


Нашият екип

ГРИГОР СИМЕОНОВ БОШНАКОВ

ГРИГОР СИМЕОНОВ БОШНАКОВ

Директор на ДДГ "Детелина": Телефони за връзка:  0886 553 621 ; 0892 606 872                      Ел. поща: grish5@abv.bg

Повече

—————


Календар на събитията

05.03.2014 04:21

РИТУАЛИЗАЦИЯ В ДДГ"ДЕТЕЛИНА" КЪМ МО

ХИМН НА ДДГ"ДЕТЕЛИНА" КЪМ МО - изпълнение с музикален съпровод ХИМН НА ДДГ "ДЕТЕЛИНА"  - текст

Цялата статия.

—————

Всички статии.

—————